19 maja w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Wydminy”.

Kwota dofinansowania 5 739 372,04 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2017-2013. Koszt całego projektu wynosi 8 308 183,40 zł i obejmuje budowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Gawliki Wielkie – Mazuchówka, a także pełnienie nadzoru inwestorskiego. Cała inwestycja ma zakończyć się w grudniu 2011 roku.

– Jest to dla naszej gminy bardzo ważne wydarzenie – mówiła podczas podpisania umowy wójt gminy Wydminy Monika Łępicka-Gij. – Mieszkańcy na tę chwilę czekali wiele lat. Projekt, który będziemy realizować jest projektem połączonymi i zarazem największym jaki uda nam się do tej pory zrealizować. Będziemy zarówno budować nową sieć kanalizacyjną jak też i modernizować już istniejącą wodociągową. Dzięki temu projektowi skanalizujemy dwie duże miejscowości, które leżą bezpośrednio nad największymi naszymi jeziorami: Wydmińskie i Gawlik. Brak kanalizacji w obrębie tych akwenów powodował stały proces pogarszania czystości wody w akwenach. Teraz to się zmieni – dodaje z radością.

Jest to już czwarta umowa podpisana w ramach projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich". Umowy podpisali już przedstawiciele gmin: Gołdap, Ryn, Mikołajki, Biała Piska. Łączna kwota dofinansowania zakontraktowanych pięciu umów w ramach tego projektu wynosi prawie 50 mln zł, a ich wartość całkowita przekroczyła już kwotę 77 mln zł.

Koordynatorem Masterplanu jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, a beneficjentami w ramach RPO WiM ma być docelowo 11 gmin naszego województwa tj.: Gmina Biała Piska, Gmina Gołdap, Gmina Mikołajki, Gmina Dźwierzuty, Gmina Piecki, Gmina Pozezdrze, Gmina Stare Juchy, Gmina Świętajno, Gmina Ryn, Gmina Ruciane – Nida i Gmina Wydminy.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj