Reklama

AD1A STIHL [01.05-24.05.2024]

70 tys. ton odpadów niebezpiecznych, wyłudzenia VAT na kwotę 1,6 mln zł, nielegalne składowanie. 48 osób z zarzutami i 14 aresztowanych

70 tys. ton odpadów niebezpiecznych, wyłudzenia VAT na kwotę 1,6 mln zł, nielegalne składowanie. 48 osób z zarzutami i 14 aresztowanych
14.05.2024, o godz. 11:48
czas czytania: około 4 minut
0

Jak poinformował WIOŚ w Łodzi, WIOŚ, CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi rozbiły grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem niebezpiecznymi odpadami. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi prowadzone jest śledztwo w sprawie wyłudzeń zwrotu podatku VAT w związku z rzekomą utylizacją ok. 70 tys. ton odpadów niebezpiecznych. Dotychczas zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ogłoszono 48 osobom, wobec 14 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

ad1B KUBOTA [17.05-16.06.24]

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ), Funkcjonariusze łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Łódzkiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) wykryli proceder pozorujący legalną działalność gospodarczą, związaną z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi.

70 tys. ton odpadów, 3 tys. transportów, fałszowanie dokumentacji, magazyny wynajęte na podstawione osoby

W rzeczywistości zorganizowana grupa przestępcza, działając poprzez sieć firm i posługując się fakturami poświadczającymi nieprawdę, nielegalnie zagospodarowała około 70 tys. ton odpadów. Odpady nie trafiały do miejsc deklarowanych na dokumentach, ale były porzucane lub deponowane w miejscach niedozwolonych, m.in. w wynajmowanych magazynach i na terenach nieprzeznaczonych do takich celów.

Tak przechowywane odpady stanowią istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, mogą powodować znaczne obniżenie jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi, a tym samym doprowadzić do istotnych zniszczeń w świecie fauny i flory – podkreśla WIOŚ.

Przestępcza działalność polegała na fałszowaniu dokumentacji trafiającej do ewidencji odpadów oraz transportu niebezpiecznych odpadów. Śledczy ustalili również, że za pośrednictwem podstawionych osób, podejrzani wynajmowali na terenie kilku województw nieruchomości oraz magazyny, na których następnie porzucali niebezpieczne odpady.

Funkcjonariusze CBSP ustalili, że członkowie grupy wykonali ponad 3 tys. transportów odpadów o łącznej masie około 70 tys. ton.

Koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów to ponad 490 mln zł

Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów wynosi ponad 490 mln zł, a straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT oszacowano na około 1,6 mln zł.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Łódzkim Urzędem Celno-Skarbowym (KAS) przeszukali miejsca związane z działalnością spółek na terenie województwa łódzkiego, opolskiego, śląskiego i lubelskiego. W wyniku tych działań zabezpieczono m.in. dokumentację finansowo-księgową, dane zawarte w systemach księgowych, jak również różne nośniki danych.

Zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła ok. 1,6 mln zł zwrotu VAT

Szacunkowy koszt legalnego unieszkodliwienia takiej ilości odpadów to ponad 350 mln zł. Straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT oszacowane przez KAS to ok. 1,6 mln zł.

Zatrzymanie sprawców

Funkcjonariusze KAS z Pionu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi i CBŚP, we współpracy z WIOŚ w Łodzi, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, w latach 2022-2024 zatrzymali szereg osób związanych ze sprawą.

Na terenie województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego przeszukano miejsca działalności firm biorących udział w przestępczym procederze. Zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową, dane zawarte w systemach księgowych, komputery, urządzenia mobilne i elektroniczne oraz nośniki danych.

Podejrzani o udział w grupie przestępczej usłyszeli zarzuty

Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, posługiwania się nierzetelnymi fakturami, popełnienia przestępstw skarbowych oraz spowodowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska poprzez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Wobec 14 osób decyzją Sądu zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec pozostałych podejrzanych zastosowano m.in. dozór policyjny i poręczenia majątkowe.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kierowane przez Łódzkiego WIOŚ do prokuratur

Jak informuje WIOŚ w Łodzi, w latach 2020-2023 Łódzki WIOŚ w związku z wynikami kontroli przeprowadzonych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi skierował łącznie 144 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w tym:

– 55 zawiadomień na podstawie Art. 183. § 1. Kodeksu karnego Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia, transportuje odpady lub substancje albo dokonuje odzysku odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym

– 34 zawiadomienia na podstawie Art. 271. § 1. Kodeksu karnego
Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne.


Już 10 czerwca 2024 szkolenie online:

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku, delikty administracyjne i kontrole podmiotów korzystających ze środowiska

szczegóły: kontrole.abrys.pl


 

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

ad3b odpady TI-MA [13.05 – 26.05.24]

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

baner poziomy MAGAZYNOWANIE ODPADÓW webinarium 27 maja [06.05-27.05.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Odpady
css.php
Copyright © 2024