Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przekazaniu ponad 84 mln zł dla ośmiu świętokrzyskich gmin. Samorządy wydadzą je na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową, przede wszystkim budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni.

Pieniądze trafią do gmin Górno, Miedziana Góra, Strawczyn, Bogoria, Łączna, Bieliny, Nowa Słupia i Ożarów. Najwięcej pieniędzy – 24,5 mln zł – otrzyma gmina Górno na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 141 mln 925 tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 82 mln 510 tys. zł.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

12 projektów, cztery odpadły

Urząd Marszałkowski w Kielcach ogłosił konkurs na działania „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Samorządy mogły zgłaszać projekty związane z budową lub rozbudową sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni i systemów zaopatrzenia oraz instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

Na konkurs wpłynęło w sumie 12 projektów, z których trzy odpadły na etapie oceny formalnej, a kolejny nie przeszedł oceny merytorycznej. Ostatecznie Komisja Oceny Projektów skierowała do dofinansowania osiem wniosków.  Siedem z nich dotyczyło rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków, jeden – zagospodarowania osadów pościekowych.

Osiem gmin wyda 144 miliony

W sumie do ośmiu gmin Zarząd Województwa przekaże 84 mln 250 tysięcy złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Całkowity koszt inwestycji, które zostaną zrealizowane z unijnym dofinansowaniem to ponad 144 miliony złotych.

Pozyskane pieniądze w siedmiu przypadkach zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gmin: Górno, Miedziana Góra, Strawczyn, Bogoria, Łączna, Bieliny, Nowa Słupia.

Gminie Ożarów przyznano dotację na instalację do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 mln 964 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 1 mln 739 tys. zł.

Realizacja ośmiu wybranych do dofinansowania projektów spowoduje zmodernizowanie (lub wybudowanie nowych odcinków) ponad 128 km sieci kanalizacyjnej i ponad 13 km sieci wodociągowej. Przepustowość oczyszczalni ścieków wzrośnie o 5550 m3/d, a ilość zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych wyniesie 38000 Mg/rok.

W drugim kwartale tego roku przewidziany jest jeszcze jeden konkurs w ramach działania „Gospodarka wodno – ściekowa” z planowaną kwotą alokacji 50 mln zł.

źródło: Wrota Świętokrzyskie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj