Do końca 2014 roku, za ponad 175 mln zł, zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa w 4 aglomeracjach leżących w zlewni rzeki Baryczy. Ponad 60% kosztów tej inwestycji pokryje Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W czwartek 8 kwietnia 2010 w siedzibie NFOŚiGW, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. oraz Narodowego Funduszu podpisali umowę o dofinansowanie projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowek w zlewni Baryczy" dotacją z Funduszu Spójnosci w wysokości blisko 90 mln zł. Stanowi to ponad 62% kosztów kwalifikowanych inwestycji, która obejmie:

– budowę 154 km nowej kanalizacji sanitarnej,
– modernizację 30 km kanalizacji ogólnospławnej oraz
– przebudowę i rozbudowę oczyszczalniścieków w Miliczu, Sułowie oraz Żmigrodzie.

Inwestycja obejmie 4 aglomeracje leżące na pograniczu województw dolnośląskiego i wielkopolskiego – Zduny-Cieszków, Milicz, Żmigród oraz Sułów i została podzielona na kilkanaście etapów (zawarcie 16 kontraktów), z których ostatni zakończy się w trzecim kwartale 2014 roku.

Ze strony Funduszu umowę podpisała Małgorzata Skucha, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, zaś po stronie beneficjenta podpis złożył Władysław Szydełko, prezes zarządu PGK "Dolina Baryczy".

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj