Urządzenie do napowietrzania wody – aerator pulweryzacyjny – został zainstalowany na Zalewie Kieleckim.

Urządzenie zasilane jest dzięki energii czerpanej z siły wiatru. Aerator dostarczając tlen wspomaga samooczyszczanie się wody i nie dopuszcza do jej zakwitania. Nie oczyści on jednak zalewu z bakterii typu coli. Urządzenie posiada wbudowaną instalację do dozowania siarczanu żelaza, a tym samym mineralizacji fosforu – odpowiadającego za zakwity glonów sinicowych.

Efektem pracy aeratora jest wytworzenie w warstwie naddennej głęboczka kumulacyjnego, tzw. Strefy życia, w której dochodzi do intensywnego rozwoju fito i zooplanktonu i żerujących na nim ryb. Technologię tą zastosowano już m.in. na jeziorach Jaroszewskim w Sierakowie, Barlineckim w Barlinku i Przesiecko w Szczecinku, osiągając wszędzie dobre rezultaty.

Celem tych działań jest poprawa jakości wody w Zalewie oraz:
– odcięcie zrzutu chlorowanej wody z basenu Tęcza połączone z ich przerzutem do kanalizacji deszczowej,
– monitoring oddziaływań cmentarza Piaski,
– sanitacja obszarów otaczających Zalew,
– kontrole posesji nieskanalizowanych (szczelność i opróżnianie szamb),
– sanitacja obszarów gminy Masłów,
– porządkowanie terenów przyległych do Zalewu.

Zasada działania aeratora:
Trzy rury doprowadzają wodę z dna jeziora do wynurzonego ponad powierzchnię korytka, w którym obraca się koło z łopatkami. Łopatki wyrzucają wodę w górę, po czym opada ona do zbiorniczka, z którego jest odprowadzana z powrotem na dno. Podczas gdy woda jest wyrzucana w górę, ulega rozdrobnieniu – pulweryzacji, co bardzo ułatwia proces dyfuzji. W rezultacie zostanie ulotniony siarkowodór, a na jego miejsce wchodzi tlen. Dzięki różnicy temperatur między wodą na dnie a wodą na powierzchni, wymiana gazów jest intensywniejsza.
Aerator pulweryzacyjny został zainstalowany na Zalewie Kieleckim przez firmę "AERATOR" Stanisław Podsiadłowski z Poznania.

źródło: um.kielce.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj