Prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie południowej Wielkopolski podpisali wczoraj w kaliskim Ratuszu porozumienie o współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji kalisko-ostrowskiej.

Jego sygnatariusze będą teraz wspólnie dążyć do trwałego i zrównoważonego rozwoju tej części województwa wielkopolskiego, pragnąc współdziałać w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację projektów, które mogą przynieść korzyści każdemu miastu i gminie wchodzącej w skład aglomeracji.

„Współpraca między samorządami aglomeracji kalisko-ostrowskiej będzie miała wszechstronny charakter, jednakże w szczególności obejmie następujące dziedziny: promocję gospodarczą i turystyczną, kulturę i dziedzictwo narodowe, warunki inwestowania, aktywność zawodową mieszkańców, zagospodarowanie przestrzenne, transport zbiorowy, gospodarkę komunalną, edukację publiczną, ochronę zdrowia, ochronę środowiska” – czytamy w podpisanym porozumieniu.

– Pierwsze spotkania z prezydentem Kalisza w sprawie współpracy w ramach aglomeracji odbyły się jeszcze w styczniu 2007 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Będzie to drugi tego typu, po aglomeracji poznańskiej, byt w Wielkopolsce. Zgodnie ze studium aglomeracji, aglomeracja kalisko-ostrowska obejmująca samorządy od Odolanowa do Opatówka to organizm dysponujący potencjałem ludzkim w liczbie ponad 330 tysięcy ludzi. Dodając do tego zasoby gospodarcze, kulturalne i społeczne jest to podmiot, który może być pozytywną przeciwwagą, uzupełnieniem i polem naturalnej konkurencji i współpracy z Poznaniem. Tak dużej aglomeracji nie da się i nie powinno lekceważyć we wszystkich planach, w tym także tych, dotyczących podziału środków, czy rozwoju infrastruktury – mówił podczas uroczystości Radosław Torzyński Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego – Konkretnym przykładem współpracy między naszymi miastami może być współpraca w ramach Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska Południowa, zmierzająca do wybudowania pasa startowego. Również porozumienia o współpracy podpisały już przedsiębiorstwa komunikacyjne Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza. Wspólnego lobbingu potrzebują plany modernizacji dróg, w tym droga krajowa 25. Do tych prac już przystąpiliśmy wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Prezydent Kalisza Janusz Pęcherz zwrócił również uwagę, że Ostrów Wielkopolski i Kalisz z przyległymi miastami i gminami budził od dawna zainteresowanie planistów, urbanistów, ekonomistów i polityków. Powstały już studia i koncepcje zagospodarowania obszaru wielkości ponad 2400 km kwadratowych, który zamieszkuje ponad 330 tysięcy osób, w tym 60 procent w miastach.

W ramach porozumienia została również utworzona pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka Stała Rada Współpracy Prezydentów, Starostów, Wójtów aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Na pierwsze półrocze 2008 roku przewodnictwo nad jej pracami objął Prezydent Kalisza. Natomiast od lipca br. przewodnictwo to przejmie Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

źródło: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj