Po raz kolejny Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” zaprosił pedagogów do udziału w Ekologicznej Akademii Umiejętności. EAU to projekt skierowany do osób chcących zapoznać się z problematyką współczesnej ochrony środowiska.

Jej adresatami są przedstawiciele placówek oświatowych, funkcjonujących w miejscowościach, gdzie swoją działalność prowadzą firmy chemiczne – realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Trzecia edycja tego przedsięwzięcia trwała od października 2011 r. do czerwca 2012 r.

W „szkolnych ławach” zasiadło 44 pedagogów z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  Byli to przede wszystkim nauczyciele biologii, chemii i przyrody.

Tym razem w przedsięwzięcie zaangażowały się trzy firmy chemiczne realizujące Program „Odpowiedzialność i Troska”®: ponownie ANWIL S.A., BASF Polska Sp. z o.o. – zakład w Myślenicach, a także Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

III edycja Ekologicznej Akademii Umiejętności podobnie jak poprzednie, opierała się na cyklu pięciu spotkań, podczas których słuchaczom przedstawiono między innym zagadnienia organizacyjnych i prawne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, ochrony atmosfery i gospodarki odpadami.

Prócz zajęć merytorycznych, organizatorzy III edycji EAU przygotowali dla uczestników wycieczki tematyczne – i to nie tylko po terenie zakładów chemicznych!

Uczestniczki włocławskich zjazdów odwiedziły m.in. składowisko odpadów oraz instalację odzysku chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicznych na terenie ANWIL S.A. Puławscy słuchacze poznali natomiast stację poboru wód powierzchniowych, a uczestnicy EAU w Myślenicach składowisko odpadów BARYCZ w Krakowie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj