Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 12 sierpnia 2011 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 450 przedsięwzięć o łącznej wartości prawie 242 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 347 projektów, których wartość wynosi 174,5 mld złotych, natomiast pozostałe 103 projekty to projekty rezerwowe o łącznej wartości 67,5 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi niecałe 123 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą prawie 86 mld złotych. Natomiast dla projektów z listy rezerwowej przewidziano kwotę dofinansowania z UE w wysokości około 37 mld złotych.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zarekomendowało włączenie na zaktualizowaną listę 29 nowych projektów indywidualnych, z czego 1 projekt dla sektora środowiska (na listę podstawową), 24 projekty dla sektora transportu (w tym 7 projektów na listę podstawową, a 17 projektów na listę rezerwową) oraz 4 projekty dla sektora energetyki (na listę rezerwową), o łącznej wartości dofinansowania z UE w wysokości 3,3 mld złotych.

Z listy usunięto 7 projektów indywidualnych. Projekty te znajdowały się na liście dla sektora środowiska (2 projekty) oraz transportu (5 projektów), a ich łączna wartość dofinansowania z UE wynosiła 8,1 mld złotych.

Dodatkowo na liście wprowadzono aktualne dane dotyczące projektów na podstawie umów o dofinansowanie lub pochodzących z systemu monitorowania projektów indywidualnych, a także wynikające z aktualnych dokumentów programowych i strategicznych. Zmiany nastąpiły w zakresie tytułów, kosztów, terminów realizacji, instytucji odpowiedzialnych za realizację, a także zakresu rzeczowego poszczególnych projektów. Zaproponowano również zmiany polegające na podziale projektów, przesunięciu projektów na listę podstawową lub rezerwową, przesunięciu środków z UE pomiędzy projektami.

Listę projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko obowiązującą od 12 sierpnia 2011 r. można pobrac tutaj.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj