320 – tyle przedsięwzięć znajduje się obecnie na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ich orientacyjny koszt całkowity wynosi 172,82 mld zł, a szacunkowa kwota dofinansowania z funduszy europejskich to 102, 24 mld zł.

Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą 81, 43 mld złotych, a z rezerwowej – 20,81 mld złotych. W wyniku aktualizacji z listy usunięto 4 projekty, dodano 37. POIiŚ podzielony jest na sektory – środowisko, transport, energetyka, kultura, zdrowie, szkolnictwo wyższe.

W sektorze "Środowisko"- na liście podstawowej znalazło się 67 projektów – po aktualizacji dodano do niej 16 przedsięwzięć. Ich szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej
http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Weryfikacja_2_02_09.pdf

Na wniosek Ministra Środowiska oraz beneficjenta – dwa oddzielne przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami połączono w jeden projekt, pn. "System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów." Została dla niego podpisana wspólna pre-umowa.

źródło: mos.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj