Zarząd Województwa Podlaskiego rozpoczął prace nad aktualizacją „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010”, przyjętego przez Sejmik Województwa Podlaskiego.

26 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami regionów zagospodarowania odpadów, wyznaczonych w ww. dokumencie, któremu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Pan Ignacy Jasionowski. W spotkaniu udział wzięli także pracownicy Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu, który koordynuje całość prac oraz Wykonawca aktualizacji „Planu…” – przedstawiciel firmy „Strobilus” z Wrocławia.

W połowie marca 2009 r. planowane są spotkania terenowe przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Wykonawcy aktualizacji „Planu…” z samorządami gminnymi regionów zagospodarowania odpadów.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projekt aktualizacji „Planu…” będzie dostępny w I połowie lipca br., a następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym i opiniowaniu przez uprawnione organy. Przewidywany termin uchwalenia dokumentu przez Sejmik Województwa Podlaskiego – grudzień 2009 r.

źródło: wrotapodlasia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj