W Urzędzie Marszałkowskim trwają prace nad aktualizacją Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla naszego województwa na lata 2007-2010, z perspektywą na lata 2011-2014. 16 lipca o szczegółach dyskutować będzie zespół opiniujący złożony z przedstawicieli świata nauki, organizacji technicznych i ekologicznych oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej. Zasadniczych zmian spodziewać się należy w gospodarce odpadami.

„Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami” dla województwa kujawsko-pomorskiego został uchwalony w 2003 roku. W związku ze stale prowadzoną diagnozą środowiska oraz przepisami prawnymi zarząd województwa ma obowiązek aktualizować ten dokument co 4 lata.
Zasadniczą zmianą, której możemy się spodziewać, przy okazji nowelizacji dokumentu, jest rewolucja w gospodarce odpadami. Według założeń naszego wojewódzkiego planu ochrony środowiska powołanych zostanie 11 międzygminnych kompleksów gospodarką odpadami.
Aktualizacja „Planu ochrony środowiska…” jest także związana z możliwością pozyskiwania pieniędzy unijnych w latach 2007-2013, z programów w których beneficjentami będą samorządy gminne.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj