Trzy linie biologicznego oczyszczania Grupowej Oczyszczalni Ścieków oddano do użytku 2 października br. w Łodzi. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni kosztowała ponad 45 mln euro. Dofinansowanie z Funduszu Spójności UE wyniosło 22,9 mln euro. Realizację projektu rozpoczęto w 2001 r., a jej całkowite rozliczenie nastąpi w 2009 r. Tym samym oczyszczalnia zwiększyła swoją przepustowość z 215 tys. m³ do 300 tys. m³ na dobę. Nieczystości będą trafiać z Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego i Pabianic. W ramach modernizacji unowocześniono także system sterowania i monitoringu. W centralnej dyspozytorni oczyszczalni znalazły się serwery zbierające dane ze wszystkich węzłów technologicznych, przygotowują wizualizację graficzną, sporządzają raporty, rejestrują alarmują. Wykonawcą kontraktu była firma Warbud.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj