Minister Środowiska oraz Sekretarz Wykonawczy Ramowej Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu podpisali w Bonn umowę między rządem RP i Sekretariatem Konwencji, dotyczącą zorganizowania w Polsce 14 Konferencji Klimatycznej.

Konferencja Stron  Ramowej Konwencji  Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w Poznaniu w dniach 1-12 grudnia 2008 r.

W trakcie uroczystości Minister Maciej Nowicki podkreślił, że Konferencja w Poznaniu będzie kluczowym etapem na drodze do osiągnięcia porozumienia w sprawie międzynarodowych regulacji prawnych, określających zobowiązania państw po roku 2012, a które mają być przyjęte w Kopenhadze, w 2009 roku.

"Poznań będzie punktem krytycznym, jeśli chodzi o osiągnięcie wspólnego porozumienia co do znaczenia instrumentów technicznych i finansowych, niezbędnych do podjęcia efektywnych działań powstrzymujących globalne ocieplenie" – stwierdził Sekretarz Wykonawczy Yvo de Boer.

W piątek, 18 stycznia, Minister Środowiska Maciej Nowicki spotkał się z duńską Minister Klimatu i Energii Connie Hedegaard oraz pełnomocnikiem rządu duńskiego ds. klimatu Bo Lidegaardem. Celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie przygotowań  Polski i Danii do Konferencji Klimatycznych – 14. w Poznaniu i 15. w Kopenhadze. Omawiano zarówno kwestie związane z ochroną klimatu, jak i międzynarodowym współdziałaniem  w tym zakresie, a także sprawy ewentualnej pomocy przy organizowaniu Konferencji.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj