Andrzej Szweda-Lewandowski został mianowany Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Lissowskiego, który pełnił tę funkcję przez ponad dwa lata.

Szweda-Lewandowski pełni obowiązki Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od 1 czerwca. Wcześniej sprawował funkcję Głównego Konserwatora Przyrody w randze podsekretarza stanu (w latach 2006-2007 i 2015-2018), współtworzył na terenie Polski sieć obszarów Natura 2000.

Pracował też w biurze łódzkiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Był również Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów, gdzie zajmował się utrzymaniem terenów zieleni i wydawaniem decyzji dotyczących ochrony środowiska.

Na stanowisku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zastąpił Krzysztofa Lissowskiego, który pełnił tę funkcję od 15 lutego 2016 r.

Do zadań GDOŚ należy m.in. współudział w realizacji polityki ochrony środowiska, kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawę, zbieranie danych i opracowywanie informacji dotyczących m.in. programu Natura 2000

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje też zezwolenia, m.in. o odstępstwach od zakazów na terenie rezerwatów przyrody, dotyczących hodowli i rozmnażania zwierząt i roślin, zezwoleń na wywóz za granicę meteorytów i kopalnych szczątków roślin i zwierząt, pozyskiwania gatunków objętych ochroną gatunkową i innych; na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, a także ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Planowanym i wprowadzonym zmianom w GDOŚ, także kadrowym, towarzyszyły w ostatnich miesiącach spore kontrowersje. Tak było, gdy w listopadzie 2017 dyrektorem generalnym tej instytucji została Beata Nowosielska. W 2017 r. Ministerstwo Środowiska zapowiadało połączenie GDOŚ z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska – dziś jednostkami podległymi.

Źródło: GDOŚ

Czytaj więcej

Skomentuj