Poznańskie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Aquanet przygotowuje raport na temat odpowiedzialności społecznej w działaniach zakładu.

Zarówno klienci indywidualni, jak i całe grupy społeczne oczekują dziś od firm wiarygodnych informacji na temat działalności biznesowej, społecznej i środowiskowej. W związku z tym firma Aquanet SA rozpoczęła przygotowania do opracowywania raportu CSR o odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. To pierwszy tego rodzaju dokument wśród polskich firm wodociągowych, który zostanie powszechnie udostępniony. Przygotowania rozpoczęły się od przeprowadzenia otwartego dialogu z kluczowymi interesariuszami Aquanetu.

Na zaproszenie poznańskich wodociągów do ich siedziby zaproszono w piątek, 5 lutego, grono współpracujących z firmą osób. Na spotkaniu zjawili się przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej oraz Miejskiej Komendy Straży Pożarnej, reprezentanci Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” i Miejskiej  Pracowni Urbanistycznej. Nie zabrakło dyrektor Olgi Godynickiej-Kubiak (Puszcza „Zielonka”), Hanny Kończal (Z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska), Wiesława Kaliny (WGK) i Marcina Wojtaszka  z Sanepidu, a także przedstawicieli mediów branżowych w osobach redaktorów miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Założeniem rozpoczętego cyklu spotkań było poznanie oczekiwań i zrozumienie potrzeb partnerów firmy w zakresie wpływu na środowisko lokalne, naturalne oraz gospodarcze. Pracownicy Aquanetu żywią nadzieję, że raport da wszystkim zainteresowanym zwięzłe, przejrzyste i spójne informacje o działaniu firmy, a także stanie się doskonałym źródłem informacji o społecznej odpowiedzialności firmy oraz narzędziem komunikacji, promocji, edukacji pracowników, interesariuszy i rynku.

– Aquanet SA od wielu lat podejmuje i promuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W DNA spółki publicznej, opartej o system wartości, w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna. Czujemy się między innymi odpowiedzialni za wpływ naszych działań na miejsce pracy, rynek, środowisko naturalne i społeczności lokalne. Wierzymy, że prowadzenie aktywności biznesowej powinno opierać się na przejrzystych i etycznych fundamentach oraz przenikać wszystkie płaszczyzny działalności firmy – mówi Agnieszka Kaczmarek, specjalista ds. marketingu Aquanetu.

Publikacja raportu została zapowiedziana na przełom kwietnia i maja tego roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj