W Urzędzie Miejskim w Gdańsku pojawił się monitor, na którym można na bieżąco obserwować jakość powietrza w mieście. O stopniu zanieczyszczenia powietrza informuje atmoludek, którego kolor zmienia się w zależności od poziomu szkodliwych substancji w atmosferze. Barwa niebieska oznacza bardzo dobry stan powietrza, granatowa – dobry, żółta wskazuje na średni poziom zanieczyszczeń, czerwona zaś alarmuje o wysokim stężeniu szkodliwych substancji. Pomiar prowadzony jest w pięciu stacjach zlokalizowanych w obrębie miasta. Wyniki są komputerowo przetwarzane i pokazywane na ekranie w magistracie. Atmoludek podaje także aktualną temperaturę, siłę wiatru i informuje o zjawiskach atmosferycznych. W ciągu kolejnych lat podobne panele zostaną zainstalowane w miejscach, do których uczęszcza wiele osób. Podobny ekran umieszczono także w Urzędzie Miasta w Gdyni.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj