W czwartek, 24 kwietnia zakończyła się czterodniowa misja techniczna Sekretariatu Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu dotycząca organizacji w Polsce 14 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP 14).

Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 1-12 grudnia 2008 r.
Misja Techniczna Sekretariatu ONZ miała na celu omówienie stanu przygotowań polskiego rządu oraz władz Poznania do organizacji grudniowej konferencji, podczas której obecnych będzie 196 delegacji rządowych, reprezentanci świata nauki, biznesu, pozarządowych organizacji ekologicznych oraz kilkuset dziennikarzy. Przedstawiciele Sekretariatu pozytywnie ocenili postęp prac oraz optymistycznie odnieśli się do dalszych planów związanych z organizacją konferencji.

Salwa Dalallah, Koordynator Zespołu ds. Organizacji Konferencji Sekretariatu Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, powiedziała: “Mogliśmy w Poznaniu zobaczyć bardzo dobrze przygotowane pomieszczenia konferencyjne i ich aranżacje. Zapoznaliśmy się także z planami logistyki konferencji, transportu, programów edukacyjnych. Jestem pewna, że rząd wraz z przedstawicielami lokalnych władz bardzo dobrze wywiążą się z podjętych zobowiązań w ramach tej pierwszej w historii konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce.”

Spotkanie w Poznaniu to pierwsza po Bali tak wielka konferencja dotycząca zmian klimatu. Negocjacje w Poznaniu będą kluczowym etapem na drodze do osiągnięcia globalnego porozumienia w sprawie międzynarodowych regulacji prawnych, określających zobowiązania państw po roku 2012, które zastąpią obecny protokół z Kioto.
Umowa z polskim rządem, reprezentowanym przez Ministra Środowiska prof. Macieja Nowickiego, w sprawie organizacji COP 14 została podpisana 17 stycznia 2008 roku w Bonn.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj