W porównaniu z poprzednimi latami zdecydowanie większy procent Polaków selektywnie zbiera w domu odpady opakowaniowe – w tegorocznym badaniu deklaruje tak 77 proc. badanych, podczas gdy w 2019 roku było to 58 proc. respondentów.

O 9 punktów procentowych wzrósł również poziom wiedzy na temat recyklingu kartonów po płynnej żywności, a ponad połowa badanych Polaków właściwie segreguje ten rodzaj opakowań do żółtego pojemnika, podczas gdy w zeszłym roku było to jedynie 28 proc.

Fundacja ProKarton, której jednym z głównych celów jest podnoszenie wiedzy konsumentów w obszarze selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu, wspólnie z firmą badawczą Kantar po raz kolejny sprawdziła poziom wiedzy Polaków na temat zasad segregacji odpadów opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem kartonów do płynnej żywności. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu i objęło reprezentatywną próbę 1012 osób. Wyniki badania porównane zostały do wyników z ubiegłego roku.

Kto najlepiej segreguje odpady?

Porównując wyniki tegorocznego badania z zeszłorocznymi, możemy zaobserwować dużą poprawę, jeżeli chodzi o wiedzę Polaków na temat prawidłowego postępowania z odpadami. Zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych przestrzega aż 77 proc. badanych, co jest aż dziewiętnastoprocentową poprawą w porównaniu do roku 2019.

Najczęściej odpady opakowaniowe segregują osoby w wieku 30-49 lat oraz posiadające wykształcenie wyższe. Patrząc na ogół społeczeństwa, zasad selektywnej zbiórki częściej przestrzegają kobiety. Biorąc natomiast pod uwagę podział administracyjny, najczęściej segreguje się odpady w województwach: podkarpackim, podlaskim i pomorskim, rzadziej w: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, mazowieckim i opolskim.

Choć wyniki badania jednoznacznie wskazują na wzrost poziomu segregacji odpadów, ponad połowa z badanych uważa, że ich wiedza na temat segregacji odpadów opakowaniowych w ciągu ostatniego roku nie uległa zmianie. Wśród pozostałych, 33 proc. badanych uważa, że ich wiedza na ten temat jest szersza, a 8 proc. dostrzega spadek poziomu swojej wiedzy w badanym zakresie.

– Selektywna zbiórka odpadów to temat niezwykle ważny i obecny w dyskusji publicznej. Fundacja ProKarton nieustannie prowadzi działania mające na celu podnoszenie wiedzy o prawidłowym zbieraniu odpadów. Staramy się uzupełniać w ten sposób takie projekty jak np. kampania Ministerstwa Środowiska „Piątka za segregację”, czy też stołeczna akcja „Segreguj na 5”. Cieszy nas, że z badania Kantar wynika, że działania te dają wymierne efekty – mówi Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton i inicjator badania.

Coraz więcej osób wie, jak odpowiednio segregować odpady

Gdzie wyrzucać kartony po sokach i mleku?

W roku 2020 znacznie wyższy jest odsetek Polaków, którzy na pytanie, do którego pojemnika wyrzucają kartony po płynnej żywności, prawidłowo wskazują żółty. Aż 51 proc. ankietowanych wybrało tą odpowiedź. W porównaniu z zeszłorocznym badaniem, gdzie analogicznej odpowiedzi udzieliło 28 proc., jest to zdecydowana, niemal dwukrotna poprawa.

Poprawny pojemnik żółty częściej wskazywały kobiety, a także mieszkańcy największych miast. Drugim najczęściej wskazywanym pojemnikiem był ten w kolorze niebieskim, przeznaczony na papier. Tą odpowiedź wskazało 10 proc. ankietowanych.

Prawie o połowę zmniejszył się procent osób, które nie zwracają uwagi, do którego pojemnika wyrzucają opakowania po mleku czy sokach. W roku 2020 takiej odpowiedzi udzieliło jedynie 24 proc. ankietowanych, w porównaniu do 41 proc. w 2019 r.

– Kartony do płynnej żywności jako odpady wielomateriałowe, powinny być selektywnie zbierane do żółtego pojemnika, razem z tworzywami sztucznymi i metalami. Prawidłowa selektywna zbiórka pozwala na odzyskanie z nich cennych surowców, czyli wykorzystanie ich ponownie do wytworzenia produktów z recyklingu. Z badania Fundacji ProKarton przeprowadzonego w instalacjach komunalnych wynika, iż odsetek wybierania kartonów po płynnej żywności jest prawie 13 razy wyższy w przypadku odpadów pochodzących z żółtego pojemnika. Dlatego tak istotne jest, aby jak najwięcej kartonów po mleku lub sokach zbierane było w prawidłowy sposób – mówi Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

Segregowanie odpadów a recykling

Na pytanie, czy kartony do płynnej żywności nadają się do recyklingu, ponad połowa odpowiedzi była prawidłowa – 58 proc. Polaków wie, że kartony do płynnej żywności poddawane są recyklingowi.

W porównaniu z rokiem 2019 jest to prawie dziesięcioprocentowa poprawa!
Analizując odpowiedzi na to pytanie widać również, że zmniejszył się odsetek osób, które twierdzą, że kartony nie podlegają recyklingowi: z 23 proc. w 2019 do 19 proc. w roku 2020.

Najczęściej o tym, że kartony po mleku i sokach podlegają recyklingowi, wiedzą kobiety. Najrzadziej takiej odpowiedzi udzielały osoby z wykształceniem podstawowym oraz mieszkańcy regionu centralnego.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj