Z badania Kantar TNS na zlecenie ProKarton wynika, że coraz więcej Polaków potrafi odpowiednio segregować odpady. Deklaracje ankietowanych wskazują, że najlepiej jest u nas z segregacją kartonów po napojach.

Aż 65 proc. ankietowanych odpowiedziało, że wie gdzie wyrzucać odpady opakowaniowe. W ubiegłym roku ten współczynnik był mniejszy i wynosił 60 proc.

Kartony po mleku i sokach, jak wynika z badania na zlecenie fundacji ProKarton, są najlepiej przez Polaków rozpoznawanym odpadem wielomateriałowym. Wyrzucamy je do pojemnika w kolorze żółtym przeznaczonym na tworzywa sztuczne.

Jeśli chodzi o ogólne zasady segregacji odpadów, Polacy w większości deklarują, że wiedzą, do którego pojemnika lub worka wrzucać dane rodzaje odpadów. Są to prawie 2/3 ankietowanych.

Od 1 lipca 2017 r. cztery frakcje i pięć kubłów na odpady

Kto segreguje? Przede wszystkim starsi i z wykształceniem

Badani, którzy deklarują, że wiedzą jak segregować odpady to najczęściej osoby starsze oraz posiadające wykształcenie wyższe. Wiedza o segregacji jest największa w województwach: łódzkim, pomorskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim.

Poziomu swojej wiedzy na temat segregacji nie jest w stanie określić co szósty badany (15 proc.), 13 proc. osób ma wątpliwości, do którego pojemnika należy wrzucać odpady, a pozostałe 7 proc. przyznaje się do całkowitej nieznajomości reguł selektywnej zbiórki odpadów.

Jest coraz lepiej

– Obserwujemy, że rośnie liczba osób, które znają zasady segregacji odpadów i wprowadzają je w życie. Jest to zapewne w dużym stopniu efekt działań informacyjnych i edukacyjnych, które przekładają się na ugruntowanie codziennych nawyków Polaków w zakresie selektywnej zbiórki – mówi Jan Jasiński, prezes fundacji ProKarton.

ZOBACZ TAKŻE: [WAŻNE] Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów: fakty i mity

Zdaniem Jasińskiego duży wpływ na polepszenie selektywnej zbiórki wśród Polaków miały też ostatnie zmiany prawne wprowadzające jednolity system podziału odpadów. – Jesteśmy również przekonani, że będzie to miało pozytywny wpływ na wzrost poziomów recyklingu odpadów po kartonach do mleka i soków – dodaje prezes ProKarton.

Kartony po napojach na pierwszym miejscu

Ankietowani zapytani o zbiórkę odpadów na pierwszym miejscu wymieniali kartony po napojach (40 proc.). Dalej wskazywano zużyte dezodoranty (32 proc.), saszetki po przyprawach oraz opakowania typu blister np. po szczoteczce do zębów (20 proc.).

Największy problem jest z opakowaniami po słodyczach, (gumy do życia, batony) – w tym wypadku segregację deklaruje tylko 17 proc. badanych. Aż 27 proc. osób przyznało, że nie segreguje żadnego z wymienionych opakowań.

Badanie zostało zrealizowane na ogólnopolskiej próbie 1064 osób powyżej 15 roku życia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

4 Komentarze

  1. “Z badania Kantar TNS na zlecenie ProKarton wynika, że coraz więcej Polaków potrafi odpowiednio segregować odpady. Na pierwszym miejscu pod względem świadomości segregacji są kartony po napojach. ” Od kiedy to kartony maja świadomość??

Skomentuj