Niewłaściwie przygotowane lub bagatelizowane procedury postępowania z odpadami medycznymi czy nierzetelna dokumentacja w tym zakresie mogą skutkować niezwykle poważnymi konsekwencjami. Z jednej strony mogą być to konsekwencje zdrowotne dla pacjentów lub klientów miejsc gdzie powstają tego typu odpady. Z drugiej zaś poważne konsekwencje prawne dla wytwórców odpadów medycznych.

Wg danych raportu NIK z roku 2015 w Polsce średnio rocznie wytwarzano ok. 44 tys. ton odpadów medycznych (ok. 40 tys. podmiotów wytworzyło w latach 2011-2013 około 133 tys. ton odpadów medycznych). W ostatnich latach, ilość odpadów medycznych (w tym będących konsekwencją epidemii COVID-19) wzrosła. Aż 90 proc. z wytwarzanych odpadów medycznych to odpady niebezpieczne, głównie zakaźne – przestrzeganie wszelkich procedur bezpieczeństwa przy ich przechowywaniu, odbiorze, transporcie i utylizacji jest zatem szczególnie istotne.

  • Jakie obowiązki wiążą się z wytwarzaniem odpadów medycznych i weterynaryjnych i jak prawidłowo wywiązać się z obowiązków związanych z postępowaniem z tego rodzaju odpadami?
  • Jak we właściwy sposób prowadzić ewidencję odpadów medycznych?
  • Jakie są szczegółowe zasady postępowania z odpadami medycznymi w związku z Covid-19?

Między innymi na te pytania będzie można uzyskać odpowiedź już 26 października podczas spotkania on-line: Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

 

Program szkolenia oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronie odpadymedyczne.abrys.pl

Spotkanie z ekspertem

Szkolenie poprowadzi Izabela Wołosiak (właściciel Green Concept) – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor SA i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ”Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne webinaria poświęcone Bazie Danych Odpadowych.

Szkolenie szczególnie polecamy pracownikom: szpitali, sanatoriów, gabinetów kosmetycznych, gabinetów lekarskich, klinik weterynaryjnych.

Do udziału zachęcamy również przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za transport odpadów medycznych, oraz spalarni odpadów medycznych.

Szczegóły wydarzenia: odpadymedyczne.abrys.pl

Czytaj więcej

Skomentuj