PILNE!

Z informacji o wyniku naboru na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opublikowanej na stronie KPRM wynika, iż nowym GIOŚ zostanie Joanna Piekutowska

Tag: odpady medyczne

Łącznie artykułów: 23.

Odpady medyczne poza kontrolą. Negatywna ocena NIK

Odpady medyczne poza kontrolą. Negatywna ocena NIK

24.11.2023
0

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła postępowanie w latach 2019-2022 (I kwartał) z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. W okresie objętym kontrolą takie odpady, w tym wytworzone w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, były magazynowane, odbierane i zagospodarowywane niezgodnie z przepisami. Ani szpitale, ani organy administracji publicznej nie sprawowały skutecznego nadzoru nad gospodarką zakaźnymi odpadami medycznymi.

Zakaźne odpady medyczne w orzecznictwie

Zakaźne odpady medyczne w orzecznictwie

Przepisy Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2022 r. poz. 699, dalej: u.o.) nie tylko regulują kwestie związane z odpadami komunalnymi, ale także odnoszą się do szczególnych kategorii odpadów, takich jak komunalne osady ściekowe, odpady weterynaryjne czy też odpady medyczne rozumiane jako odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Odpady medyczne i weterynaryjne pod nadzorem

Odpady medyczne i weterynaryjne pod nadzorem

07.03.2023
0

Temat gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, stanowi istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i ochrony środowiska gałąź całego systemu gospodarowania odpadami.  Odpady te należy traktować ze szczególną uwagą – zdaje się to potwierdzać również coraz częstsze zainteresowanie odpadami medycznymi i weterynaryjnymi ze strony organów kontroli. Począwszy od organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska, po Najwyższą Izbę Kontroli (NIK).

Aż 90 proc. odpadów medycznych to odpady niebezpieczne

Aż 90 proc. odpadów medycznych to odpady niebezpieczne

20.10.2021
0

Niewłaściwie przygotowane lub bagatelizowane procedury postępowania z odpadami medycznymi czy nierzetelna dokumentacja w tym zakresie mogą skutkować niezwykle poważnymi konsekwencjami. Z jednej strony mogą być to konsekwencje zdrowotne dla pacjentów lub klientów miejsc gdzie powstają tego typu odpady. Z drugiej zaś poważne konsekwencje prawne dla wytwórców odpadów medycznych.

Sterta odpadów medycznych zalegała przed szpitalem

Sterta odpadów medycznych zalegała przed szpitalem

23.04.2021
1

Przed szpitalem w Radomsku (woj. łódzkie) urosła góra czerwonych worków zawierających odpady zakaźne. Władze placówki tłumaczą, że to wynik działania firmy, która nie odebrała odpadów mimo zawartej ze szpitalem umowy.

Pojemniki z odpadami medycznymi porzucone nad rzeką

Pojemniki z odpadami medycznymi porzucone nad rzeką

26.03.2019
1

Strażacy z Nowego Sącza wezwani do Łososiny Dolnej znaleźli na brzegu rzeki Łososina dwa pojemniki z odpadami nieznanego pochodzenia. Oznaczenia na pojemnikach wskazywało, że w środku jest materiał zakaźny - odpady medyczne.

O odpadach medycznych w Łodzi

O odpadach medycznych w Łodzi

11.09.2018
0

Jak postępować z odpadami medycznymi, czym jest ich efektywna segregacja, jakie technologiami unieszkodliwiania są dostępne – o tym rozmawiają w Łodzi uczestnicy konferencji „Odpady medyczne i efektywne zarządzanie jednostką służby zdrowia".

Lubań robi porządki z igłami i strzykawkami

Lubań robi porządki z igłami i strzykawkami

18.04.2016
4

Jak postępować ze zużytymi w domowych warunkach igłami i strzykawkami? Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu jako jeden z pierwszych w Polsce, postanowił wprowadzić procedurę bezpiecznego pozbywania się przez mieszkańców tych problemowych odpadów.

Nie wyrzucaj zużytych igieł do śmieci!

Nie wyrzucaj zużytych igieł do śmieci!

08.01.2016
2

Dwóch pracowników sortowni Eko-Wisła w Sulnówku ukłuło się zużytymi igłami znajdującymi się wśród innych odpadów. Aby wyeliminować tego typu wypadki, zakład chce lepiej informować o zagrożeniach związanych z z nieodpowiednim wyrzucaniem odpadów medycznych.

css.php
Copyright © 2024