Rynek gospodarowania odpadami medycznymi osiągnie wartość wartości 23,6 mld USD do 2030 r. – ocenia Global Market Insights Inc. Oznacza to, że w najbliższych latach rynek będzie rósł w średniorocznym tempie 6,9 proc.

Motorem wzrostu będzie przede wszystkim rosnącą masa odpadów medycznych wytwarzanych na całym świecie oraz podejmowanie licznych inicjatyw rządowych dotyczących ich bezpiecznego usuwania.

Większy popyt na świadczenia

Global Market Insights Inc. zwraca uwagę na wzrost popytu na świadczenia medyczne i okołomedyczne. – Rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych, rosnąca i starzejąca się populacja, postęp technologiczny, inwestycje w infrastrukturę to tylko niektóre czynniki napędzające rozwój branży opieki zdrowotnej – zauważa.

Wraz z wzrostem liczby udzielanych świadczeń medycznych rośnie masa odpadów niebezpiecznych, takich jak  chemikalia medyczne, przeterminowane leki, zużyte igły, lancety, skalpele i inne. Jak rozwijać się rynek gospodarki tymi odpadami? Global Market Insights Inc. przewiduje, że:

  • Rosnąć będzie znaczenie efektywnego i przyjaznego dla środowiska gospodarowania odpadami. Będzie to stymulować rozwój rynku
  • Pojawi się coraz więcej inicjatyw rządowych dotyczących usuwania odpadów medycznych w krajach rozwiniętych i rozwijających się.
  • Rosnąca branża opieki zdrowotnej w gospodarkach rozwijających się zwiększy wielkość rynku.

Odpady medyczne

Do grona odpadów medycznych zalicza się te, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzenia badań lub doświadczeń naukowych. Obowiązek segregacji odpadów medycznych dotyczyć będzie nie tylko takich placówek jak szpitale, poradnie, czy też praktyki lekarskie, ale może on obejmować swoim zasięgiem również te z szeroko rozumianego sektora kosmetycznego.

Odpady medyczne uznaje się w znacznej mierze za odpady niebezpieczne, dlatego też ich odzysk oraz składowane często okazuje się niemożliwe. Jednym z najczęściej praktykowanych sposobów ich utylizacji, wciąż pozostaje termiczne przekształcanie odpadów.

Global Market Insights Inc.

Czytaj więcej

Skomentuj