Odpady medyczne, nawet powstałe wskutek leczenia pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, są odpadami klasy B (nie A) – wynika z odpowiedzi Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowanego w piątek na stronach Naczelnej Izby Lekarskiej.

W odpowiedzi GIS na pismo prezesa Naczelnej Rad Lekarskiej dotyczące kwalifikacji tych odpadów napisano m.in., że “(…)w sposób niezakłócony można kontynuować dotychczasowy sposób postępowania z odpadami medycznymi, w tym o właściwościach zakaźnych innych niż wysoce zakaźne, zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi”.

“W tej sytuacji należy uznać, że transport odpadów odbieranych z placówek udzielających świadczeń w zakresie walki z COVID-19 dotyczy transportu odpadów klinicznych kategorii B (UN 3291) według ADR” – dodano.

Samorząd lekarski podkreślił, że znaczenia podjętej w tej sprawie decyzji nie sposób przecenić. “Gdyby bowiem na tą całą masę kłopotów związanych z COVID miały się jeszcze nałożyć kłopoty z odpadami, byłoby naprawdę źle” – podsumował.

Równocześnie zaznaczył, że sprawa jest niezwykle ważna dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, gdyż objęcie wszelkich odpadów medycznych (nawet powstałych przy udzielaniu świadczeń pacjentom bez podejrzenia zakażeniem SARS-CoV-2) kwalifikacją do klasy A, stwarzało trudne do pokonania kłopoty organizacyjne.

Czytaj więcej

Skomentuj