Ponad 2 700 ton rocznie niebezpiecznych odpadów będzie poddawanych odzyskowi lub utylizacji dzięki inwestycji spółki EMKA S.A. w Redzikowie na Pomorzu. Projekt budowy nowej instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych został wsparty przez NFOŚiGW ponad 27 mln zł dotacji i pożyczki ze środków krajowych

Nowa armatura umożliwi unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych w procesie ich termicznego przekształcenia w połączeniu z odzyskiem energii w nich zawartej, która wykorzystana będzie na własne potrzeby instalacji. Moc układu odzysku energii została zaplanowana na poziomie do 2 MW energii cieplnej oraz do 140 kW energii elektrycznej. Wydajność instalacji to 3400 ton przetwarzanych odpadów /rok.

Odpady medyczne pod kontrolą

Linia będzie ważnym elementem gospodarki odpadowej. Zapotrzebowanie na moce przerobowe planowanej instalacji wynika z analizy sytuacji na rynku. W związku z m.in. wystąpieniem zjawiska zakażenia wirusem SARS-CoV-2 masa odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych istotnie wzrosła  i wymaga bezpiecznego przetwarzania w nowoczesnych instalacjach unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów. Celowość oraz zasadność realizacji planowanej inwestycji potwierdziła także opinia Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie zgodności z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022. Również Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zarekomendował pozytywnie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW.

Procesy unieszkodliwiania w zakładzie realizowane będą zgodnie z najwyższymi standardami. Beneficjent dofinansowania jest liderem na rynku zbierania odpadów medycznych i dysponuje rocznym strumieniem odpadów na poziomie 20 tysięcy ton odbieranych od blisko 15 tysięcy klientów.

Całkowity koszt wybudowania instalacji oraz dodatkowych elementów technicznych wyniesie ok. 34,9 mln zł. Uruchomienie armatury przewidziano na październik 2024 r.

Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana 28 grudnia 2022 r. w Warszawie przez wiceprezesa zarządu NFOŚiGW Dominika Bąka oraz  prezesa zarządu EMKA S.A. Krzysztofa Rdesta.

Czytaj więcej

Skomentuj