– Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości uczniów oraz przy wsparciu nauczycieli wiedza na temat azbestu stała się bardziej powszechna również w lokalnych społecznościach – powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska podczas rozstrzygnięcia konkursu „Usuwamy azbest”.

Uroczystość odbyła się 28 maja 2010 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Grażyna Henclewska przypomniała, że celem konkursu, zorganizowanego przez MG w roku szkolnym 2009/2010, było przekazanie uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w ciekawy sposób wiedzy na temat azbestu. – Chcieliśmy, aby dzieci i młodzież nagłośniły tę tematykę także wśród mieszkańców swoich okolic – zaznaczyła podsekretarz stanu w MG.

W opinii wiceszefowej resortu gospodarki pomysłowość uczniów była zaskakująca i wykraczała poza tak popularne formy ekspresji, jak plakat czy ulotki. – Młodzież wykazała się niezwykłą inwencją twórczą, przygotowując m.in. happeningi promujące bezpieczne eliminowanie azbestu, wywiady z ekspertami ds. ekologii, czy uliczne sondy – podkreśliła wiceminister Henclewska.

Główny Koordynator Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu Tomasz Bryzek wyjaśnił, że konkurs dla szkół jest jednym z działań w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. – Celem programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych obecnością azbestu – podsumował.

Laureaci ogólnopolskiego konkursu „Usuwamy azbest” otrzymali nagrody w wysokości I miejsce – 75 tys. zł, II miejsce – 45 tys. zł, III miejsce 30 tys. zł.

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Zespół Szkół Miejskich nr 5 Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaśle (woj. podkarpackie);
II miejsce – Zespół Szkół w Subkowach, Szkoła Podstawowa im. L. Teligi (woj. pomorskie);
III miejsce – Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku (woj. świętokrzyskie).

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy (woj. podkarpackie);
II miejsce – Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej (woj. małopolskie);
III miejsce – Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich (woj. dolnośląskie).

W kategorii szkół średnich:
I miejsce – Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu (woj. wielkopolskie);
II miejsce – Zespół Szkół im. J. K. Kluka w Wojewodzinie (woj. podlaskie);
III miejsce – Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni (woj. małopolskie)

źródło: mg.gov.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj