W tarnobrzeskiej sieci wodociągowej wykryto pałeczki coli.

W związku z negatywnymi wynikami jakości wody w instalacji wodociągowej w rejonie ulic Kochanowskiego, Jachowicza i 1-go Maja, prezydent Tarnobrzega nakazał w zeszły piątek Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, odpowiedzialnemu za przesył wody pitnej w mieście, natychmiastowe przeprowadzenie niezbędnych działań w zakresie przywrócenia jakości wody w wodociągu miejskim. W szczególności zalecono przeprowadzanie płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej w rejonie ulic Kochanowskiego; ul. 1-go Maja; ul. Waryńskiego; ul. Jachowicza, oś. Przywiśle, a ponadto zwielokrotnienie monitoringu jakości wody w miejscach negatywnych wyników jakościowych, jak i całej sieci wodociągowej – łącznie z stacją uzdatniania wody.
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj