Nowy pełnomocnik premiera ds. programu “Czyste Powietrze” Bartłomiej Orzeł zapowiedział ewolucyjne, lecz nie rewolucyjne zmiany w reformie programu.

– Moim zadaniem jako pełnomocnika jest ponadresortowe koordynowanie w imieniu premiera polityki w sprawie programu “Czyste Powietrze”, ale nie tylko. Będę również przewodniczył Komitetowi Sterującemu Krajowego Programu Ochrony Powietrza oraz odpowiadał za doskonalenie działań sektora publicznego na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce – powiedział B. Orzeł.

Przyznał, że jego działania będą odbywały się na styku wielu resortów, m.in. budownictwa, infrastruktury, polityki społecznej, klimatu, środowiska, ale także rolnictwa i rozwoju wsi. W jego ocenie konieczne jest zazębianie działań w tym zakresie na poziomie tych resortów.

– Zadania na najbliższy czas to dokończenie reformy programu “Czyste Powietrze” rozpoczętej przez Piotra Woźnego, który wykonał tytaniczną pracę, aby stworzyć ten program, który jest realną odpowiedzią na problem smogu w Polsce. Dziś program wymaga pewnych zmian, ale bardziej są to zmiany ewolucyjne niż rewolucyjne – np. włączenie banków w system składania wniosków czy stworzenie mechanizmu, który ułatwi najbiedniejszym korzystanie z programu. Sama struktura raczej pozostanie niezmieniona – powiedział B. Orzeł.

Wyraził przekonanie, że konieczne jest również opracowanie programu dla prywatnych budynków wielorodzinnych.

– Szacuje się, że w samym Wrocławiu takich “kopciuchów” w budynkach wielorodzinnych jest nawet 13 tys., a tam często mieszkają ludzie mniej zamożni. Dlatego trzeba im pomóc – podkreślił dodając, że w przeszłości współtworzył Sądecki Alarm Smogowy, który wchodził w skład Polskiego Alarmu, więc tematyka zanieczyszczenia środowiska jest mu bardzo dobrze znana.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Niech ten smog się skończy. Czakam na to tak samo jak na zakończenie korony… Nic się nie zmieni jeśli nadal będziemy palić w przestarzałych kotłach. Warto skorzystać z rządowego programu CzystePowietrze.eu aby moc palić ekologicznie

Skomentuj