Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory od 8 sierpnia 2011 r. muszą mieć dokładne oznaczenia ich pojemności.

Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmieniającej również ustawę o bateriach i akumulatorach. Do tej pory przepisy nie mówiły o tym, jak miał wyglądać obowiązek informowania o pojemności baterii. Zgodnie z nowymi przepisami powyższe informacje muszą być zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Oznacza to, że na etykietach takich produktów będą musiały znajdować się informacje o unijnej normie pomiaru pojemności baterii i jej pojemność podana w miliamperogodzinach lub amperogodzinach.

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj