Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Nakazuje ona sklepom nieodpłatnie przekazywać niesprzedaną żywność na cele charytatywne. W Polsce rocznie marnuje się około 9 mln ton żywności. W przeliczeniu na statystycznego Polaka daje to 235 kg jedzenia rocznie.

Sklepy o powierzchni większej niż 250 metrów kw., których co najmniej połowa przychodów pochodzi ze sprzedaży żywności, będą musiały zawierać z organizacjami pozarządowymi umowy na nieodpłatne przekazanie niesprzedanej żywności. Chodzi przede wszystkim o produkty, które zostały wycofane ze sprzedaży ze względu na wady ich wyglądu bądź opakowań. Wyjątek stanowią napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napoje będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.

Przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowych przepisów obowiązki te dotyczyć będą jedynie sprzedawców prowadzących sklepy o powierzchni większej niż 400 m kw.

Będą kary

Nowe prawo zakłada także, że sprzedawcy będą płacili 10 groszy za 1 kg wyrzucanej żywności. Opłata została pomyślana jako swoista sankcja finansowa dla sprzedawców żywności, którzy pomimo uchwalonych w ustawie mechanizmów przekazywania nieodpłatnie niesprzedanych produktów żywnościowych, wytwarzają znaczne ilości odpadów żywnościowych.

Za brak umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności sprzedawca zapłaci 5 tys. zł grzywny. Nie będzie ona jednak obowiązywała, jeżeli sprzedawca żywności wykaże, że nie było możliwe zawarcie takiej umowy z organizacją pozarządową na terenie powiatu, w którym prowadzi swoją działalność.

Edukacja obowiązkowa

Sprzedawcy żywności będą musieli prowadzić w sklepach kampanie edukacyjno-informacyjne skierowane do konsumentów na temat racjonalnego gospodarowania żywnością – przynajmniej raz w roku przez co najmniej dwa kolejne tygodnie. Opłaty za marnowanie żywności będą pomniejszone przez sprzedawców o koszty poniesione na takie kampanie.

Pierwszą umowę z organizacją pozarządową sprzedawcy będą musieli zawrzeć w ciągu pięciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, co ma nastąpić po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw (z wyjątkiem przepisów odnoszących się do opłaty za wytwarzanie odpadów oraz przepisów dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, które wejdą w życie pół roku później).

Czytaj więcej

3 Komentarze

Skomentuj