Rada Powiatu Dzierżoniowskiego podczas sesji 29 stycznia br. jednogłośnie poparła realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminach powiatu dzierżoniowskiego”.

W planach jest rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w gminach powiatu. Wartość projektu szacuje się na ok. 100 mln zł. Na jego realizację z Unii Europejskiej – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – można pozyskać niebagatelną kwotę ok. 65 mln zł. Pozostałe środki mają pochodzić od uczestników projektu, czyli od gmin z terenu powiatu, spółki WiK, która będzie odpowiadać za przeprowadzenie całej inwestycji oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wniosek z kompletem dokumentacji ma zostać złożony w 2009 roku. W najbliższym czasie kwestia przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji będzie omawiana przez rady gmin.

WFOŚiGW we Wrocławiu na mocy porozumienia z ministrem środowiska obsługuje projekty dolnośląskich samorządów o wartości do 25 mln euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wrocławski Fundusz będzie m.in.: przekazywał środki unijne, rozliczał i nadzorował realizację inwestycji oraz udzielał niskooprocentowanych pożyczek.

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj