Prezydent Lech Kaczyński oświadczył w Częstochowie 3 września br., że podpisze nowelizację samorządowej ordynacji wyborczej. Sejm znowelizował samorządowej ordynację wyborczą 25 sierpnia i jeszcze tego dnia trafiła ona do Senatu. Opozycja nie wzięła udziału w głosowaniu. Senatorowie złożyli poprawki do noweli. Nowelizacja przewiduje, że dwa lub więcej komitety wyborcze będą mogły zblokować swoje listy w wyborach do rad gmin powyżej 20 tys., w wyborach do rad powiatów oraz sejmików województw. W wyborach do rady gminy i rady powiatu mandaty zdobędą te bloki, które uzyskają co najmniej 10 proc. poparcie w danej gminie czy powiecie. Natomiast w wyborach do sejmiku województwa w podziale mandatów będą uczestniczyć tylko te bloki, które zdobędą w skali województwa minimum 15 proc. poparcie.


 


 


pap

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj