W styczniu w Giżycku podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego nowoczesnego zakładu utylizacji odpadów w Spytkowie, który obejmie obszar powiatów: giżyckiego, węgorzewskiego i piskiego oraz częściowo gołdapskiego.

Przetarg na wykonanie projektu wygrało konsorcjum, złożone z gdyńskiej firmy CONECO-BCE oraz poznańskiej firmy HEKO. Pierwsza z firm funkcjonuje w Polsce od 1999 r. i zajmuje się problematyką geologiczną oraz kompleksowym projektowaniem obiektów gospodarki odpadami, natomiast druga jest wyspecjalizowana w projektowaniu nowoczesnych sortowni odpadów.

Obie firmy mają duże doświadczenie branżowe, nabyte m.in. przy projektowaniu zakładów unieszkodliwiania odpadów w Bydgoszczy, Tarnowie i Rzeszowie. W projekcie mazurskim HEKO zajmie się stroną technologiczną prac, zaś CONECO-BCE – kwestiami budowlanymi. Projekt nowego zakładu, oparty na wykorzystaniu najlepszych, dostępnych technologii, ma kosztować 347 700 zł i zostanie ukończony w czwartym kwartale bieżącego roku.

Podpisana przez nas umowa opiewa na wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestycyjnym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku przystąpimy do budowy zakładu – mówi przewodniczący Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku mgr inż. Paweł Lachowicz.

Źródło: Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj