W Ostrowie Wielkopolskim ma powstać Zakład Zagospodarowania Odpadów.

Ostrowski samorząd chce, by dla mieszkańców koszty związane z unijną koniecznością ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, były jak najniższe.

Decyzję o budowie zakładu władze samorządowe podjęły po analizie możliwości, które umożliwiałyby wywiązanie się z zobowiązań wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Unijne przepisy wymuszają zmianę obecnego systemu gospodarowania odpadami stałymi, które zakładają ograniczenie składowania odpadów. Dlatego należy dążyć m.in. do ograniczenia ilości, zapewnienia ich odzysku i unieszkodliwiania. Zgodnie z Ustawą o odpadach już w 2010 roku dopuszczalne będzie składowanie 75% całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, a w 2013 już tylko 50%. Dlatego polskie gminy stoją przed problemem związanym z wybudowaniem zaawansowanych technologicznie obiektów.

– Przygotowując się do obowiązków, które nakładają przepisy unijne postanowiliśmy wybudować taki zakład w Ostrowie Wielkopolskim. O decyzji poinformowaliśmy już Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z Ustawą o odpadach projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 musiał być zaopiniowany przez organy wykonawcze gmin i powiatów – mówi Wojciech Czarnecki, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. – Oczywiście inwestycja jest niezwykle kapitałochłonna, wstępnie szacujemy ją na 60-70 milionów złotych. Dlatego też chcemy ją przeprowadzić z sąsiednimi gminami. Będziemy też starali się pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych np. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – dodaje Czarnecki.

Rozmowy z gminami Odolanów, Raszków, Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, Przygodzice, Sośnie prowadzone są już od kilku tygodni. Ich głównym tematem jest wypracowanie rozwiązania prawnego, na mocy którego mogłaby być realizowana budowa regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów a później jego prowadzenie. Najdalej za 2-3 miesiące powinno zostać wypracowane stanowisko w tej sprawie. Ramowy harmonogram przedsięwzięcia zakłada w połowie 2008 roku dopracowanie projektu. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2009 rok, a jej zakończenie w kolejnym. Zakład będzie obsługiwał wyłącznie te gminy, które wejdą w skład spółki, a partnerzy rozmów wskazują na obszar zamieszkiwany przez blisko 160 tysięcy mieszkańców.

– Budując obiekt w Ostrowie Wielkopolskim spowodujemy, kolokwialnie ujmując, że mniej śmieci będzie trafiało na wysypisko śmieci. Poza tym gdybyśmy musieli wywozić odpady na dalsze odległości, to znacznie wzrosłyby nam koszty operacyjne czyli transportu, które płaci mieszkaniec. A my chcemy te koszty maksymalnie dla mieszkańców obniżyć. W tej chwili produkujemy ok. 30 tysięcy ton odpadów, przewożąc je na odległość np. 50 km musielibyśmy zapłacić niebywałe sumy – przekonuje Czarnecki.

Zakład Zagospodarowania Odpadów ma powstać na terenie eksploatowanego składowiska odpadów przy ulicy Staroprzygodzkiej. Grunty te są własnością Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

Czytaj więcej

Skomentuj