Na gospodarkę odpadami komunalnymi w ramach unijnej pomocy w latach 2007-2013 mamy do dyspozycji ok. 1 mld euro. Jest to jednak tylko 1/5 środków niezbędnych do realizacji stojących przed nami zadań w tym zakresie. Dlatego bardzo ważne będzie zaangażowanie kapitału prywatnego, bez udziału którego wykonanie koniecznych inwestycji będzie niemożliwe – mówił wiceminister Janusz Mikuła z MRR podczas 26 Konferencji Beneficjentów Funduszu Spójności, która odbyła się w dniach 22-23 marca br. w Toruniu. Dodał on także, że w największych miastach mają powstać spalarnie odpadów i że niebawem zapadną decyzje o tym, czy realizowana będzie duża kampania edukacyjna, skierowana do mieszkańców tych miast. Podczas konferencji zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych minister Mikuła podzielił się z uczestnikami pomysłem na poprawę systemu gospodarki odpadami. Jest on oparty na planach i limitach depozycyjnych (czytaj s. 40).
(ps)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj