W Poznaniu po raz kolejny spotykają się fachowcy z zakresu gospodarki komunalnej. Dziś rozpoczyna się tu XVIII Ogólnopolska Konferencja „Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów”.

Nowelizacja przepisów prawnych, tworzenie planów gospodarki odpadami oraz szybki rozwój nauki stanowią silny impuls do prowadzenia prac badawczych, których efektem jest powstanie nowych technologii. Umożliwiają one przetwarzanie odpadów, a także sprzyjają procesowi porządkowania w tej dziedzinie. Podczas osiemnastej edycji konferencji prezentowane będą zmiany w prawie polskim dotyczącym gospodarki odpadami. Omówiona zostanie nowelizacja ustawy o odpadach z uwzględnieniem zmian opłat za korzystanie ze środowiska i ich wpływ na ekonomikę składowisk. Poruszony będzie także problem bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie zagospodarowania odpadów oraz zagadnienie składowania odpadów biodegradowalnych.

Ponieważ składowanie jest najdroższą formą utylizacji odpadów, stopniowo odchodzi się od ich deponowania. Aby uzyskać maksymalną korzyść ekonomiczną, budowane są sortownie, instalacje do odzysku biogazu i energii elektrycznej. Podczas drugiego dnia konferencji zaprezentowane zostaną przykłady składowisk odpadów, które funkcjonują jako zintegrowane systemy gospodarki odpadami, a wybitni specjaliści omówią korzyści wynikające z transformacji w Regionalne Zakłady Unieszkodliwiania. Uczestnikami konferencji są przede wszystkim dyrektorzy składowisk odpadów, przedstawiciele jednostek samorządowych oraz firm prywatnych związanych z gospodarką odpadami.

Po dwóch dniach obrad, zakończonych dyskusją panelową, trzeciego dnia konferencji odbędzie się wyjazd techniczny na składowisko odpadów w Suchym Lesie.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania.

Czytaj więcej

Skomentuj