System łączności cyfrowej dla TOPR to nowy zakup dla ratowników sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przekazanie dotacji było możliwe na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Środowiska a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obecny, analogowy system łączności w Tatrach, poza gorszą jakością i zasięgiem, utrudnia współpracę z innymi systemami (Tatrzański Park Narodowy, służby po stronie słowackiej, inne służby ratunkowe) i nie może być integrowany z systemami lokalizacji satelitarnej typu GPS. W ramach nowego systemu zakupione zostaną głównie: konsola dyspozytorska, dwa radioserwery sterujące trzema radiotelefonami bazowymi oraz serwer komunikacyjny zainstalowane w siedzibie TOPR w Zakopanem. Radioserwery pozwolą m.in. na wykonywanie połączeń różnych sieci radiowych, jednoczesne nadawanie przez dyspozytora w dwóch różnych sieciach radiowych, prowadzenie nasłuchu danych GPS wysyłanych przez radiotelefony mobilne, ciągły nasłuch kanałów operacyjnych oraz współpracę z innymi służbami. Serwer komunikacyjny posłuży zaś m.in. do przechowywania danych nowego systemu (logi systemowe, rejestracja wszystkich rozmów). Nowy sprzęt będzie bardziej niezawodny, a jego możliwości, niezależne od warunków pogodowych, podniosą bezpieczeństwo turystów i ratowników.

3 sierpnia w Zakopanem wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Władysław Jan Majka podpisał z władzami TOPR i GOPR dwie umowy w wysokości odpowiednio 450 tys. zł i 200 tys. zł, które pokryją 100% kosztów zakupu nowego sprzętu.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj