Pobieranie bezprawnych opłat za przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – to praktyka, którą stosowała gmina Roźwienica (woj. podkarpackie). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożyła na gminę karę ponad 18 tys. zł.

Urząd ustalił, że gmina niezgodnie z prawem zastrzegała możliwość pobierania opłat za czynności administracyjno-techniczne od osób, które chcą przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Nie wynikały one z żadnych przepisów. Prawo precyzuje, za co dokładnie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może pobierać opłaty. Gmina Roźwienica pobierała opłaty, które nie były przewidziane przepisami. W związku z tym obciążała konsumentów dodatkowymi, bezprawnymi kosztami.

Zgodnie z prawem gmina jest przedsiębiorcą m.in. w zakresie, w jakim organizuje lub świadczy usługi o charakterze użyteczności publicznej. Prezes UOKiK za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów lub ograniczające konkurencję może nałożyć na gminy karę pieniężną w wysokości nawet 10 proc. przychodu.

Gmina już zaprzestała stosowania kwestionowanej praktyki. Prezes UOKiK nałożyła na gminę karę w wysokości 18 313 zł. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ gmina ma prawo odwołać się do sądu.

źródło: uokik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj