Władze Olsztyna zgodziły się, by zaśmiecone tereny, które nie posiadają administratora, sprzątali bezrobotni, podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Docelowo przy oczyszczaniu będzie zatrudnionych 30 osób – każda z nich przepracuje w tygodniu 10 godzin. Wynagrodzenie za pracę jest naliczone zgodnie z ustawą o zatrudnieniu w ramach prac społecznie użytecznych i od stycznia 2007 r. wynosi 6,2 zł za godzinę. Środki na wynagrodzenia pochodzą z budżetu miasta. Bezrobotni zajmą się również odśnieżaniem ulic i chodników oraz oczyszczaniem skwerów. Wszelkie prace będą oni wykonywali na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg, Mostów i Zieleni. Akcję, która potrwa do końca tego roku, będzie koordynował MOPS.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj