Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi ogłosił publiczną ofertę zbycia ok. 85 proc. udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Białobrzegach.

Przedmiotem oferty jest pakiet udziałów składający się z 3150 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł za jeden udział. Cena zbycia 1 udziału  wynosi  57,60 zł,  zaś cena pakietu udziałów przeznaczonych do zbycia wynosi 181.440 zł

Spółka zakończyła zeszły rok stratą  w wysokości 129 tys. zł. ZUK zatrudnia ogółem 22 osoby.

Przedmiotem działalności ZUK są:
•  usługi i świadczenie  usług  polegających  na  wywozie  nieczystości  stałych  i  płynnych,  ich unieszkodliwianie;
•  utrzymanie, eksploatacja wysypiska komunalnego, gospodarka odpadami na wysypisku;
•  oczyszczanie  ulic  i  utrzymanie  porządku  na  nieruchomościach  i  terenach  stanowiących własność komunalną i przeznaczonych do użytku publicznego;
•  konserwacja i budowa terenów zielonych;
•  eksploatacja szaletów miejskich
 
Termin składania ofert upływa w dniu 26 maja 2009 r. o godzinie 9.00

źródło: bialobrzegi.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj