Do czerwca 2008 r. SKANSKA  zmodernizuje część osadową na oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach. Dzięki tej inwestycji tyska oczyszczalnia będzie w stanie przerobić całość osadów ściekowych oraz niemal w całości wyprodukować prąd potrzebny do jej działania, co pozwoli jej zaoszczędzić ponad 2,4 mln złotych rocznie. Kontrakt na realizację przedsięwzięcia został podpisany 11 grudnia br. w Urzędzie Miasta Tychy.
W zakres zadań kontraktu wchodzi m.in. wybudowanie wydzielonych komór fermentacyjnych zamkniętych o łącznej objętości 11 000 m3. W zbiornikach tych będzie zachodzić fermentacja osadu z wydzieleniem biogazu. Zwiększenie produkcji biogazu umożliwi zamontowanie drugiego agregatu prądotwórczego o mocy elektrycznej 345 kW i 531 kW energii cieplnej. Dodatkowo zostanie zamontowany zagęszczacz mechaniczny oraz wirówka do odwadniania osadu, które to urządzenia w znacznym stopniu ułatwią proces przeróbki osadów ściekowych.
Wykonawcą kontraktu została SKANSKA. Umowa opiewa na ponad 7 mln euro. Prace budowlane na oczyszczalni rozpoczną się już w styczniu 2007 r., a zakończą w czerwcu 2008 r.

– Po zrealizowaniu inwestycji oczyszczalnia będzie jedną z nielicznych, w której powstający biogaz pozwoli w całości zabezpieczyć jej potrzeby energetyczne zarówno elektryczne jak
i cieplne. To swoistego rodzaju perpetuum mobile, które dodatkowo daje oszczędności w kosztach energii elektrycznej w wysokości prawie 2,4 mln zł rocznie – mówi Zbigniew Gieleciak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Realizacji Projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” i prezes RCGW S.A.

Umowa ze Skanską jest jednym z sześciu kontraktów wchodzących w zakres projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”.
Pierwsza, podpisana umowa dotyczyła kanalizacji sanitarnej i deszczowej tyskiej dzielnicy Czułów. Druga – skanalizowania Zwierzyńca, Wartogłowca i Zawiści.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj