Z początkiem 2008 roku w Polsce wszedł w życie obowiązek stosowania biokomponentów w paliwach.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-20013 producenci paliw muszą dodać minimum 3,45 proc. składników pochodzenia roślinnego.

Zdaniem ekspertów z Krajowej Izby Biopaliw wywoła to zapotrzebowanie na biokomponenty w ilości około 600 tys. ton w pierwszym roku obowiązywania nowego prawa.

Na konferencji prasowej, która odbyła się 14 lutego, zorganizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw, zarówno przedstawiciele rządu jak i reprezentanci KIB, przekonywali, iż realizacja tych założeń jest w pełni realna do wykonania.

Jak zaznaczył Zbigniew Kamieński z Ministerstwa Gospodarki, nie ma podstaw do zmniejszania wskaźnika 3,45 proc., a rząd będzie kontynuował w niezmienionej formie politykę dotyczącą biopaliw. Jest to informacja bardzo ważna dla przedsiębiorców, którzy bez niepokoju mogą realizować swoje zamierzenia w kierunku biopaliw.

źródło: kib.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj