Firma doradcza Frost&Sullivan opublikowała wyniki nowej analizy – “Strategiczna ocena rynków energii z biomasy w Europie”. Z opracowania wynika, że przed zastosowaniem biomasy otwierają się w przyszłości szerokie możliwości na europejskim rynku energii.

Według autorów raportu, biomasa stanowi największe odnawialne źródło energii, które oferuje efektywne pod względem kosztowym i zrównoważone możliwości, a także jest w stanie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię w Europie. Na biomasę – ze względu na jej konkurencyjną cenę – przypada prawie 2/3 wszystkich odnawialnych źródeł energii w szybko rozwijającym się sektorze energii ze źródeł odnawialnych.

Biomasa spełnia również wymagania w zakresie ograniczania emisji węgla i pozwala uzyskać energię, ciepło i paliwo. Przypada na nią około 5% całkowitego zużycia energii, a w państwach takich jak Finlandia, Szwecja i Austria jej udział wynosi około 15-20%, ponieważ biomasa jako odnawialne źródło energii wspierana jest przy pomocy specjalnych strategii. Surowiec ten używany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej i ciepła w zakładach wytwarzających różne rodzaje energii oraz jako paliwo w kotłowniach miejskich. Korzystanie z energii wyprodukowanej z biomasy daje różne możliwości i przynosi rezultaty w postaci czystego i wydajnego zużywania bioenergii.

"Galopujące ceny ropy naftowej w połączeniu z brakiem bezpiecznych dostaw tego surowca oraz gazu ziemnego zwiększyły korzyści płynące z wytwarzania energii na szczeblu lokalnym" – zauważają analitycy Frost&Sullivan, którzy przeprowadzili badanie. "Zrównoważony charakter energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jej rozproszone wytwarzanie, w połączeniu z korzyściami związanymi z zakładami wytwarzającymi różne rodzaje energii, to istotne czynniki przyczyniające się do powstania 'zdrowszego' rynku energii w Europie. Trend ten podkreśla znaczenie wytwarzania energii na bazie biomasy."

Według analityków z Frost&Sullivan główną przeszkodę w budowaniu nowych elektrowni wykorzystujących jako surowiec biomasę stanowią wysokie koszty takich inwestycji. Konieczność poniesienia znacznych nakładów sprawia, że opracowanie projektu staje się zbyt złożone dla potencjalnych użytkowników końcowych, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw. To trudne wyzwanie w niektórych państwach częściowo łagodzone jest przez stosowane zachęty.

"Ograniczenie kosztów to ważny czynnik dotyczący wydatków związanych z produkcją energii i zawieraniem umów handlowych na jej dostawę, ponoszonych w pierwszym etapie, który wymaga oceny i odpowiednich modyfikacji" – wyjaśniają analitycy Frost&Sullivan. "Obniżenie kosztów związanych z umowami jest możliwe, ale zależy od rozwiązań techniczno-operacyjnych, co zapewni wyższą wydajność i obniżenie kosztów."

W ocenie utorów raportu jakość to kolejny problem w przypadku paliwa wyprodukowanego z biomasy – ze względu na jego objętość i wysoką zawartość wilgoci. Czynniki te powodują, że jakość tego paliwa nie jest stała. Polepszenie jakości biopaliw zostanie uzyskane poprzez wprowadzenie metod standardyzacyjnych.

"Poza tym biomasa ma wciąż opinię 'paliwa przeszłości' ze względu na swoją dotychczasową małą wydajność i wysokie poziomy emisji" – zauważają analitycy. "Właściwa instalacja komór czystego spalania, które spełniają nowoczesne standardy w zakresie emisji do atmosfery, uspokoi obawy związane z zagrożeniem dla zdrowia i poziomem emisji. Najważniejsze dla udanego wdrożenia projektów dotyczących bioenergii będzie zapewnienie akceptowalnych kosztów, jakości i odpowiednich ilości dostaw paliwa wyprodukowanego na bazie biomasy."

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj