Jeszcze w tym roku Elektrociepłownia Elbląg, należąca do Grupy Kapitałowej ENERGA, rozpocznie prace przygotowawcze do budowy bloku na biomasę. Inwestycja, szacowana na ponad 100 mln zł, będzie największą w historii elbląskiej elektrociepłowni i jedną z największych w Polsce.

Polski i Unii Europejskiej. Ekologiczne sposoby wytwarzania energii to wymóg ustawodawstwa Polski i Unii Europejskiej. Po 2020 roku 20% energii sprzedanej musi pochodzić ze źródeł odnawialnych, podczas gdy teraz jest to  5,1 %.

– Rozbudowa Elektrociepłowni o blok energetyczny opalany biomasą, zapewni Spółce przychody ze sprzedaży tzw. „zielonej" energii elektrycznej i związanych z tym praw majątkowych, a ponadto ograniczy wpływ pogody na wyniki finansowe przedsiębiorstwa i pozwoli na dywersyfikację źródeł przychodów – mówi Robert Szaj, prezes Elektrociepłowni Elbląg.

Przedsięwzięcie polegać ma na wdrożeniu technologii spalania biomasy poprzez rozbudowę elektrociepłowni o dwa identyczne kotły parowe, opalane biomasą, o wydajności 2 x 40 Mg/h oraz o turbinę parową z generatorem mocy ok. 20 MWe.

Rozpoczęcie inwestycji budowy bloku na biomasę planowane jest na II połowę 2008 roku, natomiast oddanie bloku do eksploatacji pod koniec 2010 roku. Środki przeznaczone na ten cel pochodzić mają m.in. z Unii Europejskiej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj