Jak wynika z raportu PricewaterhouseCoopers (PwC), aż 84% menedżerów na świecie zakłada, że zmiany klimatyczne wymuszą modyfikację sposobu prowadzenia ich firm w ciągu najbliższych 2-3 lat. W RPA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii odsetek ten przekracza 90%, a we Francji jest bliski 100%.

Przedsiębiorcy ankietowani przez PwC twierdzą, że to rządy powinny wziąć na siebie zmianę podejścia do kwestii klimatycznych. Aż 44% menedżerów uważa, że podjęcie działań zmierzających do powstrzymania ocieplenia klimatu leży w gestii rządów. Analiza na poziomie poszczególnych krajów pokazuje jednak znaczne różnice. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii, Chinach, Rosji, Kanadzie i Szwecji ponad 60% menedżerów wskazuje na odpowiedzialność rządów, podczas gdy ich koledzy z Niemiec i Brazylii skłaniają się ku bardziej równomiernemu podziałowi odpowiedzialności między rządy, firmy i obywateli.

– Szczyt w Kopenhadze jasno pokazał, że zmiany klimatyczne stanowią test dla światowych przywódców, sprawdzający ich zdolność do tworzenia skutecznych przepisów środowiskowych w drodze konsultacji. Wiele osób zarówno z kręgów rządowych, jak i biznesowych, jest niezadowolonych z powodu powolnego postępu w negocjacjach – mówi Tomasz Barańczyk, partner w dziale prawno-podatkowym PricewaterhouseCoopers.

Większość (55%) biznesmenów badanych przez PwC uważa, że obecna polityka rządowa w zakresie podatków, zachęt lub systemów handlu emisjami jest nieskuteczna. Aż 71% sądzi, że obecne bodźce podatkowe nie są wystarczająco motywujące  Dlatego świat biznesu oczekuje, że rządy pokierują wprowadzaniem zmian niezbędnych do powstrzymania globalnego ocieplenia. Najskuteczniejsza w motywowaniu firm do ograniczania wpływu na środowisko byłaby metoda „kija i marchewki”, czyli mieszanka kar i nagród. Aż 86% jest za wprowadzeniem zachęt podatkowych, a 83% popiera stosowne wymogi regulacyjne. Główne czynniki motywujące biznes do chronienia środowiska to: stosowanie się do przepisów (85%), reputacja firmy (74%), oszczędności kosztów (73%) i uzyskanie przewagi nad konkurencją (67%). Co ciekawe, przedsiębiorcy twierdzą, że jeżeli regulacje prawne byłyby dokładnie przemyślane, to mogą stanowić wręcz czynnik pożądany, a nie utrudnienie działalności.

Z badania PwC wynika także umiarkowany optymizm respondentów wobec skuteczności niektórych metod motywujących biznes do dbania o środowisko. Przykładowo, aż 88% ankietowanych uważa za ważne reinwestowanie pieniędzy pozyskanych z podatków i przepisów środowiskowych bezpośrednio w projekty ekologiczne, natomiast jedynie 31% ma pewność, że tak się stanie.

źródło: pwc.com

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj