Kontynuując realizację Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego, 6 czerwca br. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna zawarła umowy na wykonanie dwóch kontraktów, które stanowią III etap rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód. Kontrakt nr 1 obejmuje przebudowę systemu kanalizacyjnego, skierowanie ścieków do przepompowni Ołowianka, wyłączenie z eksploatacji i likwidację przestarzałych obiektów Oczyszczalni Ścieków Zaspa. W ramach kontraktu nr 2 wybudowany zostanie rurociąg tłoczny o średnicy 1200 mm i długości 7,6 km, który pozwoli na transport ścieków na odcinku Ołowianka – Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk-Wschód. Realizacja tych zadań przyczyni się do zlikwidowania uciążliwości OŚ Zaspa, zlokalizowanej zbyt blisko rozrastających się osiedli mieszkaniowych. Prawie 95% terenów po zlikwidowanej OŚ Zaspa będzie przeznaczonych na cele rekreacyjne. Wykonawcą pierwszej inwestycji jest konsorcjum firm Korporacja Budowlana DORACO z Gdańska, Hydrobudowa z Gdańska oraz INFRA z Warszawy, które zrealizują projekt za 16,6 mln euro. Drugi kontrakt, szacowany na 93,3 mln zł brutto, zostanie zrealizowany przez spółkę Hydrobudowa 9 z Poznania. Wszystkie prace związane z likwidacją OŚ Zaspa zakończą się w 2010 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj