W dniu 4 czerwca 2007 r. odbyło się spotkanie Pana Wojciecha Kozaka, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego z Panem Krzysztofem Zarębą, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, Panem Rafałem Rosteckim, Wicewojewodą Małopolskim, Panem Pawłem Ciećko, Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Panem Krzysztofem Bolkiem, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Tematem dyskusji było planowanie działań w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami. Po spotkaniu odbyła się konferencja w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym Politechniki Krakowskiej "Kotłownia", której celem było przybliżenie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2010" i zadań z niego wynikających oraz przedstawienie projektu "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010". W konferencji wzięli udział przedstawiciele gmin i powiatów z terenu województwa małopolskiego. Projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 został przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 31 maja 2007 r. Obecnie trwa etap opiniowania i konsultacji społecznych projektu Planu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj