Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z Teresina i Błonia uczyły się prawidłowej segregacji odpadów. Uczniowie w ciągu dwóch tygodni zebrali ponad tysiąc worków posegregowanych odpadów i przygotowali kilkaset prac plastycznych, rzeźb i fotografii oraz przedstawienia o tematyce ekologicznej.

Najlepszych nagrodzono na finale akcji, który odbył się 6 listopada w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Teresinie.

Dzieci w sumie zebrały ponad tysiąc posegregowanych worków odpadów opakowaniowych. Akcja miała na celu nauczenie młodych mieszkańców Błonia i Teresina prawidłowej selekcji odpadów, zgodnie z zasadą, że „liczy się jakość, a nie ilość”. Najlepiej segregowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich, a wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Paprotni.

– Akcja, dzięki zaangażowaniu się w nią nie tylko dzieci, ale całych rodzin, ma wyraźny wpływ na wzrost zainteresowania problemem segregacji odpadów wśród środowisk lokalnych. Warto sobie uświadomić, że przy niewielkim wysiłku możemy poprawić stan środowiska, zmniejszając liczbę odpadów na wysypiskach poprzez ich segregację oraz umożliwienie ich wtórnego wykorzystania. – mówi Katarzyna Kawczyńska, Koordynator Projektu „W Trosce o Naturę”, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA.

Cały program akcji „…z natury segreguję!” jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

 „W Trosce o Naturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj