W zeszłym tygodniu poinformowano o decyzji o dokapitalizowaniu Banku Ochrony Środowiska przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z nią Fundusz przekaże Bankowi posiadane w portfelu wybrane akcje, co pozwoli rozwinąć kredytowanie przedsięwzięć ekologicznych prowadzonych przez władze lokalne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, inwestorów indywidualnych oraz firmy.

Wiceminister Gawłowski podkreślił, że decyzja NFOŚiGW wpisuje się w program pomocy bankom komercyjnym, a jednocześnie pomoże samorządom zrealizować projekty prośrodowiskowe.

Powiedział również o programie dofinansowania odnawialnych źródeł energii. – Najpierw rada nadzorcza, później zarząd, a w ubiegły wtorek również rząd przyjął informację o programie wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii. Na ten cel przeznaczymy w latach 2009-2012 1,5 mld zł. Będą to inwestycje w szeroko pojęte odnawialne źródła energii – zaznaczył wiceminister. Poinformował również o "programie ratunkowym", którego głównym celem jest pomoc w pozyskaniu środków na pokrycie zwiększonych kosztów przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj