Arval Service Lease Polska, LeasePlan Fleet Management (Polska ) oraz Volkswagen Financial Services, to pierwsze firmy leasingowe, z którymi Bank Ochrony Środowiska podpisał umowy na realizację programu “Mój elektryk” – poinformował BOŚ.

Bank przekazał, że do podpisania umów z firmami doszło we wtorek. W ramach ścieżki leasingowej programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej “Mój elektryk”, BOŚ udziela firmom i instytucjom dopłaty do kosztów leasingu fabrycznie nowych pojazdów osobowych i dostawczych. Dotacje te mają przyspieszyć proces transformacji transportu w kierunku zeroemisyjnym.

8 września NFOŚiGW zawarł umowę z BOŚ, na podstawie której bank zaprosił firmy leasingowe do współpracy przy wdrażaniu programu. Nabór leasingodawców prowadzony jest w trybie ciągłym – zainteresowane firmy mogą dołączyć do programu w dowolnym momencie.

BOŚ przypomniał, że dopłatami do leasingu mogą być w szczególności objęte: pojazdy zeroemisyjne kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu max. 8 osób) oraz pojazdy kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 t). Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorcy i typu pojazdu.

W programie “Mój elektryk” obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. wniosek o dotację i leasing załatwia się w firmie leasingowej, która podpisała umowę z BOŚ. Z dopłat do leasingu mogą skorzystać m.in.: przedsiębiorcy, osoby fizyczne, spółdzielnie i rolnicy indywidualni, jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia i fundacje oraz kościoły oraz inne związki wyznaniowe.

Od 12 lipca w NFOŚiGW trwa nabór wniosków od osób fizycznych chcących otrzymać dotację do zakupionego osobowego samochodu elektrycznego. Nabór potrwa do 31 września 2025 r. Kwota dopłaty sięga w tym naborze 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych, a więc posiadaczy Karty Dużej Rodziny – nawet 27 tys. zł.

 

Czytaj więcej

Skomentuj