Strategia rozwoju Banku Ochrony Środowiska na lata 2021-2027 zbudowana jest wokół zielonej transformacji. Naszą misją jest innowacyjnie i skutecznie wspierać zieloną transformację – powiedział podczas prezentacji dokumentu prezes BOŚ S.A. Wojciech Hann.

Hann prezentując strategię Banku Ochrony Środowiska na najbliższe lata stwierdził, że w 2020 r. cały sektor bankowy odnotował bardzo znaczące spowolnienie. Ubiegły rok przyniósł jego zdaniem również wiele wyzwań, m.in. przez zwiększenie odpisów związanych z pandemią, spadek dochodów odsetkowych, ale i wyzwania dla sektora bankowego. Zysk netto spadł w sektorze o ponad połowę.

– To wszystko nie powinno przyćmić głównej konkluzji, że wychodzenie z kryzysu, z pandemii będzie miało dwie twarze – cyfrową i zieloną. I w ten kontekst wpisuje się nowa strategia BOŚ – powiedział prezes zarządu tego banku.

W opinii Hanna, otoczenie makroekonomiczne prognozowane na kolejne lata zakłada znaczny wzrost inwestycji, a odbicie w gospodarce będzie współzależne z odbiciem w inwestycjach.

– Twarzą wychodzenia z kryzysu będzie zielona transformacja, która dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, ale najbardziej energetyki, transportu i logistyki, a także przemysłu i sektorów pokrewnych – ocenił Hann.

Jak podkreślił, w sektorach tych BOŚ jest już silnie obecny, ale w najbliższych latach planuje dalej się tam umacniać przez nowy model biznesowy.

– Charakterystyczne dla zielonej transformacji będzie to, że 90 proc. CAPEX-u będzie do poniesienia w sektorze publicznym i instytucjonalnym – wskazał. – BOŚ będzie również coraz bardziej skoncentrowany na bankowości korporacyjnej, instytucjonalnej.

Obecnie bank w 41 proc. wszystkich sprzedanych kredytów finansuje projekty ekologiczne, które także wpisują się w paradygmat zielonej transformacji. Według prezesa, bank kontynuuje rozpoczęty w 2016 r. proces restrukturyzacji. W 2021 r. utworzono rezerwę na odpisy związane z kredytami frankowymi, która według Hanna “immunizuje BOŚ jeśli chodzi o ryzyka związane z tymi kredytami w latach następnych”. Planowane są także dalsza cyfryzacja, jak i koncentracja na wybranych segmentach działalności.

Nowa strategia rozwoju BOŚ S.A. zakłada pięć filarów. To ekologia i klimat, gdzie oprócz finansowania zielonych projektów bank zakłada również rozwój usług doradczych i model biznesowy, w którym założono silny kanału partnerskiego i kanałów cyfrowych w biznesie detalicznym, ale także skokowe wzmocnienie obecności w sektorze korporacyjnym. Trzecim filarem jest efektywność korporacyjna, która ma przejawiać się w postawieniu na cyfryzację kontaktu z klientami i optymalizację kluczowych procesów biznesowych, takich jak proces kredytowy. Czwartym filarem ma być kultura organizacyjna: rozwój kompetencji pracowników i wprowadzenie nowego modelu pracy. Piątym filarem strategii rozwoju BOŚ są finanse – poprawa ratingu banku, wprowadzenie trwale rentownego modelu biznesowego oraz dywersyfikacja źródeł finansowania i stopniowe ograniczenie finansowania od klientów detalicznych, a także aktywne włączenie finansowania ze źródeł zewnętrznych.

W ramach nowej strategii bank będzie oferować kredyty proekologiczne, doradztwo eko,  ma też realizować obsługę biznesową w 16 miastach wojewódzkich Polski.

Czytaj więcej

Skomentuj